Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Reklamace ojetých aut, jak postupovat a jak se bránit

Reklamace ojetých aut, jak postupovat a jak se bránit 13 roků 4 měsíců ago #346

  • Beczi
  • Avatar uživatele Beczi
  • Offline
  • Administrator
  • Příspěvky: 2124
  • Obdržená poděkování 8
  • Karma: 19
Při nákup ojetého vozidla se nabízejí tři základní scénáře:

- nákup ojetého vozidla spotřebitelem od podnikatele (bazaru),

- nákup ojetého vozidla od jiné osoby (nepodnikatele),

- nákup ojetého vozidla podnikatelem.

1) Nákup ojetého auta v bazaru

Nejpodstatnější skutečností, která platí pro nákup každé použité věci, je, že u použitých věcí neplatí žádná záruka.

Podle ust. §619 odst. 1 občanského zákoníku platí:“Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).“

A dále dle §619 odst. 3 občanského zákoníku:“Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.“

Za co tedy prodávající při koupi ojetého vozidla odpovídá?

Prodávající odpovídá toliko za vady, které:

- věc měla v okamžiku převzetí,

- prodávající na ně neupozornil,

- nejedná se o vadu odpovídající běžnému opotřebení, která existovala již při převzetí.

Fakticky se tak jedná pouze o tzv. skryté vady, tedy vady, které musely existovat již v okamžiku převzetí vozidla a není to běžné opotřebení. Za tyto skryté vady odpovídá prodávající po dobu dvou let, tato lhůta může být po dohodě s kupujícím zkrácena na polovinu. V této lhůtě musejí být tyto vady uplatněny, a to samozřejmě písemně a prokazatelně, jinak prodávající není povinen vady odstraňovat.

Nároky prodávajícího jsou téměř stejné jako u nového vozu. U odstranitelné vady má prodávající nárok na bezplatné odstranění vady nebo na slevu z ceny. U neodstranitelné vady má právo odstoupit nebo požadovat slevu z ceny.

Podstatné u nákupu auta v bazaru také je, zda je bazar prodávajícím nebo jenom zprostředkovatelem. Pokud prodej toliko zprostředkuje, pak se na jeho odpovědnost shora uvedený postup nevztahuje a vztahuje se na něj standardní postup pro prodej mezi dvěma nepodnikateli (viz bod 2 dole).

2) Nákup ojetého auta od jiné osoby (nepodnikatele)

V případě, že kupující kupuje ojeté auto od jiné osoby, která není podnikatelem (bazar, prodejce vozidel apod.), platí odlišná pravidla.

§596 občanského zákoníku:“Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit.“

§597 občanského zákoníku:“

(1) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.

(2) Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

A ustanovení §599 občanského zákoníku:“

§ 599

(1) Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců … od převzetí věci.“

A ještě ustanovení §499 občanského zákoníku:

„Kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je ji možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady.“

Souhrnně zde lze uvést, že prodávající odpovídá opět pouze za skryté vady, avšak pouze ve lhůtě šesti měsíců od převzetí vozidla.

3) Nákup ojetého vozidla podnikatelem

Zde platí totéž jako u nákupu nového vozu. V režimu obchodního zákoníku si strany záruky nebo nadstandardní odpovědnost musí sjednat ve smlouvě. V opačném případě odpovídá prodávající opět pouze za vady, které na věci existovaly v okamžiku převzetí kupujícímZávěrečná část o reklamacích bude věnována tomu, co nedělat, případně na co si dát pozor.

1) Koupě věci „jak stojí a leží“

Pokud je v kupní smlouvě uvedeno, že prodávající prodává věc, jak stojí a leží, prakticky se tím vyviňuje z jakékoli odpovědnosti za vady. Podle ust. §501 obč. zák. totiž platí:

„Přenechá-li se věc jak stojí a leží, neodpovídá zcizitel za její vady, ledaže věc nemá vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo kterou si nabyvatel výslovně vymínil.“

Pokud tedy ve smlouvě toto ustanovení bude a současně si kupující nevymíní konkrétní vlastnost kupovaného vozidla (např. že je vozidlo bez vad) anebo nebude ve smlouvě uvedeno, že prodávající výslovně prohlásí, že je vozidlo bez vad, nemá kupující šanci uplatnit reklamaci.

2) Vlastní odstranění vad

U ojetého vozidla je typické, že když prodávající reklamaci odmítne, kupující si nechá vozidlo opravit jinde (protože chce samozřejmě jezdit) a pak žádá cenu opravy na prodávajícím. To ale bohužel nejde. Pokud to takto kupující udělá, nemá šanci na úspěch, že by cenu opravy vymohl.

Správný postup je takový, že kupující reklamaci řádně uplatní a pokud prodávající reklamaci odmítne a kupující žádal bezplatné odstranění vad, pak se musí kupující svých práv domáhat u soudu. Samozřejmě mu po tu dobu vadné auto nejezdí. Je to poněkud nepraktické, jinak se ale opravy kupující domáhat nemůže.

Určité řešení skýtá místo požadavku na bezplatnou opravu požadovat přiměřenou slevu z ceny, je ale třeba si uvědomit, že taková sleva z ceny nikdy nedosáhne nákladů na odstranění vady. Může reálně dosáhnout tak 80-85% ceny opravy, sotva však ceny opravy. Je tedy na kupujícím, aby se rozhodl, zda je pro něj přijatelnější chtít menší částku v podobě slevy (ale funkčního auta) anebo se zdlouhavě domáhat odstranění vad a mít přitom nefunkční auto.

3) Řádné uplatnění reklamace

Mnoho problému vzniká tím, že reklamace není řádně uplatněna. Tam, kde se jedná o prodej od podnikatele (např. bazar), je povinnost prodávajícího sepsat reklamační protokol. Na jeho sepisu je tedy třeba důrazně trvat. Jednu kopii si vzít, neboť s okamžikem uplatnění reklamace běží (u prodeje zboží v obchodě, tj. např u bazaru nebo prodejce vozidla) 30tidenní lhůta pro vyřízení reklamace, po jejímž marném uplynutí má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Rozhodně je tedy třeba mít vše písemně. Buď předávacími protokoly nebo doporučenou poštou.

4) Prokazování vad

Častým problémem je také to, že se vady obtížně daří prokazovat. V této souvislosti lze zejména doporučit v případě, kdy prodávající reklamaci odmítá, si nechat nejprve zpracovat znalecký posudek a pak v jednání o reklamaci přitlačit. To platí zejména před jakoukoli opravou. Pokud se kupující rozhodne pro slevu a její následné uplatnění, musí si nejprve objektivně zajistit přezkoumání vady. Pokud si auto nechá opravit jinde a pak chce slevu, sotva existenci vady zpětně prokáže, když má vadu jednou odstraněnou. Pokud je kupující v právu, jsou náklady znaleckého posudku rovněž nákladem, který musí prodávající kupujícímu uhradit.

Řádný postup by tedy měl vypadat takto:

a) písemné uplatnění reklamace u prodávajícího,

b) podpis reklamačního protokolu (pokud se prodávající-podnikatel brání, lze pohrozit ČOI),

c) jednoznačné určení nároku v protokolu (oprava, sleva, odstup),

d) pokud reklamaci přijali, počítat si lhůtu 30 dnů na případný odstup,

e) pokud jí odmítli, nechat zpracovat znalecký posudek a podle jeho výsledku znovu přitlačit,

f) pokud chci slevu, tak jí uplatnit písemně, vozidlo lze po provedení znaleckého posudku nechat opravit jinde,

g) pokud chci opravu nebo vrácení peněz a prodávající to odmítá vzdor znaleckému posudku, předat věc advokátovi (jeho náklady lze v rámci oprávněné reklamace též uplatnit).

Autor:
JUDr. Tomáš Beran
http://www.autoweb.cz/
současnost: Beetle R-Line 2.0 TSI DSG 155 kW
minulost: New Beetle Turbo S 1.8T 20V 132kW (limited edition from USA)
minulost: New Beetle 1.9 TDI 66kW
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Vygenerováno za 0.439 sekund