Pravidla klubu

Posted in Uncategorised

Obecná pravidla

Respektujte prosím ostatní
Respektujte ostatní účastníky diskuze včetně nováčků. Nekritizujte zbytečně všechno kolem. Názory na úpravy aut či tuning jsou individuální a každý má svou vlastní představu.

Chovejte se slušně
Pište slušně a nespamujte! Neslušná, hrubá, výhružná slova a jinak zákonem nepřijatelné texty budou smazána.

Mluvte prosím k věci
Pište jen když máte co říct a nevkládejte stejné téma do více kategorií..

Dodržujte prosím členění
Vyberte pro Váš dotaz vhodnou sekci (kategorii), pokud Vám ve fóru kategorie chybí, napište nám. Snažte se podstatu problému vystihnout už v tématu zprávy. Předmět typu "Prosím o pomoc", "Help" nikoho neosloví.

Snažte se psát spisovně
Pište česky, nebo slovensky, používejte diakritiku a delší texty oddělte odstavcem. Mějte na paměti, že vše, co tu napíšete, o vás hodně vypovídá. Raději si příspěvek po sobě několikrát přečtěte a případně opravte.

Snažte se nejdříve hledat
Předtím než do některé sekce začnete zakládat "NOVÉ TÉMA", použijte VYHLEDÁVÁNÍ (tlačítko v menu diskuzního fóra "Hledat"), třeba se už zde stejné téma nachází. Duplicitní témata budou smazána nebo uzamčena.

Uvádějte prosím podrobnosti
Nestačí jen napsat, že něco nefunguje, ale problém rozveďte, uveďte všechny údaje, které mohou s vaším problémem souviset (model, rok výroby, typ motoru apod.)

Snažte se věcně argumentovat
Neútočte na ostatní za jejich názor, vyvraťte jim dané tvrzení věcnými argumenty a své tvrzení podpořte důkazy, vysvětlením principu funkce nebo vhodně zdokumentovaným měřením. 

Snažte se zamýšlet
Svá tvrzení vkládejte s vědomím, že je může číst jak návštěvník, který ví o podstatě problému mnohem více než vy, tak i začátečník, jehož může ne zcela správná informace uvést v omyl. Proto jednejte tak, aby i pro nezúčastněného čtenáře byly vaše příspěvky jasné a věcné.

Zveřejněné informace a data
Veškeré informace a data na tomto webu zveřejněné jsou majetkem provozovatele Beetle clubu. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé špatným pochopením či použitím informací na tomto webu zveřejněných. Zároveň neodpovídá za stoprocentní správnost všech postupů a vyhrazuje si právo na úpravu nebo odstranění příspěvků či jejich částí (fotografie, přílohy, atd.) bez předchozího upozornění. Příspěvky, které porušují nebo by mohly porušovat zákony České republiky, budou moderátory fóra (po upozornění uživatelů nebo při kontrole fóra moderátory) odstraněny. Mezi tyto příspěvky se řadí i zřejmé urážky a napadení jednotlivých uživatelů a třetích osob (např. známých osobností).

Odkazy mimo domény našeho webu
Provozovatel Beetleclubu není majitelem a věcně ani právně neodpovídá za obsah stránek mimo doménu beetleclub.cz, newbeetleclub.cz (a další naše subdomény), na které je odkázáno z jakéhokoliv odkazu (URL) uveřejněného na jakékoliv stránce v doméně beetleclub.cz, newbeetleclub.cz a jiné. Pokud odpovídáte odkazem, napište také kam odkaz míří. Ve fóru neuvádějte affiliate odkazy ani "doporučující" odkazy směřující na čistě affiliate weby.

Žádný warez
Všechny příspěvky, které budou obsahovat odkazy na stránky s nelegálním obsahem (šablony a podobně) budou ihned mazány a autor příspěvku bude bez milosti vykázán z fóra.

Propagace či prezentace
Propagace či prezentace jakoukoliv formou jakéhokoliv sdružení,clubu či dikusního fora zaměřeného na obdobnou cílovou skupinu osob jako je beetleclub.cz je na akcích a diskusích pořádaných nebo spolupořádaných beetleclubem.cz bez souhlasu vlastníka beetleclubu.cz přísně zakázána. Porušení se může trestat vyloučením z takové akce, diskusního fora, případně i clubu bez jakéhokoli předchozího upozornění a to bez nároku na vrácení vstupného nebo členských příspěvků, ani jejich alikvotních částí. Posouzení a rozhodnutí o tomto má v plné kompetenci pověřený zástupce beetleclubu.cz.

Srazy Beetle a New Beetle clubu
Srazy, které jsou prezentovány na stránkách Beetleclubu by měli být předem probrány s clubovou kanceláří nebo s moderátory fóra, abychom mohli srazům dát nějaký řád a rozložit je na celý rok. Beetleclub si také vyhrazuje právo nezveřejňovat na svých stránkách srazy, který nebude splňovat požadavky pro oficiální sraz Beetleclubu.

Odpovědi ve fóru
Všechny odpovědi ve fóru jsou nehonorované a nikdo není povinen na Vaše otázky odpovědět.

Komerční aktivity
Zákaz komerčních aktivit, bez souhlasu provozovatele!

Konečná rozhodnutí
Rozhodnuti moderátorů a administrátorů portálu BeetleClub.CZ a NewBeetleClub.CZ jsou konečná a nezvratná.

Odpovědnost
Administrátor a majitel portálu BeetleClub.CZ a NewBeetleClub.CZ nenese žádnou odpovědnost za škodu či ušlý zisk vzniklý uvedením podoby záznamu do souladu s těmito pravidly, ať již v okamžiku zatřízení záznamu, či během pozdější kontroly.


Registrace

Závazek
Zaregistrováním se na portálu beetleclub.cz, newbeetleclub.cz a jejich subdoménách .SK, EU atd. (dále jen "beetleclub.cz") jste se zavázali dodržovat zde uvedená pravidla a také pravidla slušného chování. V případě aktualizace pravidel, bude jejich změna oznámena ve vyvěšeném příspěvku, se kterým je každý povinen se seznámit.

Podmínky
Podmínkou registrace je uvedení platného emailu. Při registraci je třeba zadat mimo jiné uživatelské jméno, které není možno po celou dobu užívání měnit. Ve výjimečných případech to možné je na žádost administrátorovi, který ji uzná nebo zamítne. Uživatelské jméno nesmí obsahovat slova či výrazy, které by mohly být považovány za reklamní sdělení jako jsou například adresy webových stránek.

Zasílání zpráv
Registrací na webu beetleclub.cz dále souhlasíte se zasíláním zpráv o novinkách v clubu na Vámi uvedené kontaktní údaje.

Duplicita
Registrace jednoho uživatele pod více jmény bez povolení provozovatele či jeho zástupců je zakázána. V takovém případě budou smazány všechny uživatelské účty tohoto uživatele. Uživatel je oprávněn zřídit si pouze jeden uživatelský účet. Po jeho případném zrušení je uživatel povinen požádat o jeho obnovení namísto zakládání nového účtu.

Registrovaný uživatel fóra
Registrace na web je bezplatná a jeho užívání také. Doporučujeme však stát se plnohodnotným členem clubu, abyste mohli využívat všech výhod a možností, které club nabízí. 

Členství v clubu
Členem clubu se stanete po splnění následujících podmínek. Úspěšně se zaregistrujete na web a jste tedy jeho uživatelem. Získáte tak plnohodnotné členství v clubu a s tím samozřejmě také spoustu dalších výhod a slev u partnerů clubu. Mezi tyto výhody patří zejména sleva na zakoupení náhradních dílů a mnoho dalšího. 

Člen clubu

Člen clubu je povinen šířit dobré jméno clubu a přispívat k jeho utužování. Člen clubu je také povinen hájit zájmy clubu nad svými. Jakákoli soukromá činnost člena nesmí být v rozporu s činností clubu, s morálními a etickými pravidly a se zákony ČR. Každý člen clubu je v profilu zřetelně označen nápisem „člen clubu“.

Příspěvky

Čtení
Čtení příspěvků je zpřístupněno všem návštěvníkům bez omezení.

Přispívání
Přispívat může jen registrovaný uživatel (člen clubu). Příspěvky se musí řídit zde uvedenými pravidly.

Provozovatel
Toto fórum je soukromé a od toho se odvíjejí pravidla chování na tomto diskusním fóru. Provozovatel či jím pověřené osoby mohou bez udání důvodu zasahovat do dění na fóru všemi dostupnými prostředky.

Oprávnění
Provozovatel fóra nebo jím určený zástupce je oprávněn smazat příspěvek, omezit či zrušit uživatelský účet v případě porušení pravidel, dobrých mravů, dlouhodobé nečinnosti či poškozování dobrého jména tohoto diskusního fóra.

Zástupci provozovatele (administrátoři a moderátoři) jsou oprávněni:

a) mazat příspěvky obsahující neslušné výrazy a pornografii, která je na tomto diskusním fóru zakázána.

b) upravovat, odstraňovat, přesunovat a uzamykat příspěvky či celá témata dle zveřejněných pravidel

c) mazat zdvojené příspěvky

d) přesouvat příspěvky podle jejich obsahu mezi jednotlivými sekcemi

diskusního fóra

e) uzamykat příspěvky, které je vhodné nemazat, ale zabránit směrování

diskuse jiným směrem, než požadoval zakladatel příspěvku.

f) omezovat přístupnost či funkce uživatelského účtu v případě porušení pravidel uživatelem či v případě nevhodného chování.

Nahlášení
Pokud najdete diskuzi, která podle vašeho názoru odporuje pravidlům a ještě si jí nestačil všimnout žádný moderátor, můžete na ni upozornit. Pro tyto účely je umístěno pod každým příspěvkem v pravém dolním rohu tlačítko s vykřičníkem [ ! ].

Clubové varování – zákaz přístupu (ban)
Provozovatel fóra je oprávněn prostřednictvím svých moderátorů udělovat clubové varování či zákaz přístupu na fórum (ban), těm uživatelům, kteří se neřídí obsahem těchto clubových pravidel, nectí etiku slušného chování či jeho morální podporu. Těmto nepřizpůsobivým členům budou udělena 2 clubová varování označená černou tečkou v uživatelském profilu u nicku jeho nositele a po třetím porušení bude navždy tomuto uživateli zakázán přístup (ban).


Administrátoři a moderátoři

Kdo jsou?

Administrátoři a moderátoři jsou zástupci provozovatele na fóru, kteří mají oprávnění v rámci fóra činit zde popsaná opatření za účelem správy fóra a jeho hladkého chodu.

Respektujte je prosím

Respektujte jejich rozhodnutí, nekomentujte a nepřekrucujte jejich výroky a podobně.

Snažte se neničit jejich práci

Snažte se využívat funkcionalitu fóra tak, jak je navržená. Řiďte se zdravým rozumem, neporušujte pravidla a nehledejte v nich mezery.

Nenapadejte je prosím

Nenapadejte moderátory ani administrátory. Spravují toto fórum dobrovolně, s těmi nejlepšími úmysly a ve svém volném čase.

Inzerce

Komerční příspěvky
V diskuzním fóru je zakázáno vkládat příspěvky komerčního charakteru. Komerční příspěvky a inzerci zboží či služeb jakýchkoli subjektů smí vkládat pouze partneři provozovatele webu Beetleclubu. Pro něj je zde nachystáno více možností inzerce. V případě zájmu nás kontaktujte.

Placený partner fóra
Placený partner je subjekt, který po dohodě s provozovatelem a souhlasu s platným ceníkem publikuje svou reklamu či jiná komerční sdělení. Reklama smí být zobrazena pouze v dohodnutém rozsahu. Reklama bude vyvěšena bannerovou formou,podpisem nebo internetovou adresou a to pouze v místech pro tento účel určených. Placený partner také získá unikátní označení Partner clubu.
Placeným partnerem se může stát jakýkoli subjekt, který je členem clubu. Nabídka nesmí být obsahově závadná, zavádějící či z morálních důvodů nevhodná. Délka vystavení a rozsah komerčního sdělení či reklamy závisí pouze na dohodě s provozovatelem. Reklama bude odstraněna po uplynutí dohodnuté lhůty zveřejnění. Provozovatel si dále vyhrazuje právo tuto reklamu či komerční sdělení odstranit dříve než bylo předem dohodnuto za předpokladu, že placený partner nedodrží jakýkoliv bod z jejich vzájemné dohody, změní bez předchozího svolení propagované zboží či služby nebo nedodrží smluvený rozsah.

Ankety
Je zakázáno fórum zneužívat k získávání podpory v různých internetových anketách a hlasováních.

Reklama
Zviditelňování a reklama jakýchkoli výrobků či služeb za účelem zvýšení prodeje je omezeno. Fórum slouží primárně ke komunikaci mezi členy, jejich radám a vzájemné pomoci. Z toho důvodu je zakázáno zneužívat databázi klientů k zviditelňování či reklamě jakékoli výdělečné činnosti.

Podpis
Podpisy zobrazované pod čarou za každým vašim příspěvkem je zakázáno používat k reklamě. Podpis je určen ke specifikaci vašeho vozového parku. Doporučujeme si nastavit podpis v této podobě: VW NewBeetle 1.8T 132 kw r.v.2003 (model, typ karoserie, motorizace, výkon, rok výroby).

Je zakázáno uvádět v podpisu jakékoli odkazy na cizí webové stránky či názvy jakýchkoli soukromých společností za účelem reklamy s výjimkou pro placené partnery fóra.

Avatar
Avatar (obrázek) v profilu zobrazovaný u vlastních příspěvků nesmí obsahovat názvy firem či webové adresy a sloužit tak ke skryté propagaci. Dále nesmí avatar obsahovat žádné morálně závadné obrázky či znaky, zejména pornografické snímky, vulgární symboly a další obsah neslučující se se zaměřením clubu.

Výjimku v komerčních sděleních v avataru mají pouze placení Partneři fóra Beetleclubu.

Soukromé zprávy
Soukromé zprávy jsou určeny pro komunikaci mezi jednotlivými členy týkající se jejich vozů či clubu. Soukromé zprávy nesmí být zneužívány k nabízení služeb či zboží za účelem výdělečné činnosti. Počet soukromých zpráv může být omezen.

Profil
Uživatelé smí upravovat svůj profil pomocí formuláře k tomu určenému. Ve formuláři jsou uživatelé povinni zveřejňovat pouze informace, ke kterým jsou daná políčka určena.


Odpovědnost

Vymezení
Provozovatel fóra nebo jím určený zástupce nenese žádnou morální a finanční odpovědnost za příspěvky a jejich obsah.

Inzerce
Provozovatel fóra nenese žádnou zodpovědnost za inzerci zboží, které uživatelé nabízejí. Club nemůže garantovat správnost zadaných dat, kvalitu ani původ inzerovaných věcí.

Distribuce softwaru
Na diskusním fóru není povolena žádná forma distribuce softwaru apod. (hudba, crack, warez, scan článků) podléhající autorskému právu podle zákona č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Výjimku tvoří soukromé inzeráty prodávající tento software v souladu s autorským zákonem. Zástupci provozovatele jsou oprávněni rozhodnout zda příspěvek ponechají či smažou.


Doufáme že se Vám tu bude líbit a zůstanete našimi věrnými účastníky tohoto fóra a celého Beetle a New Beetle clubu.

Tým BeetleClub.CZ a NewBeetleClub.CZ

Download from BIGTheme.net free full premium templates